Terug naar de startpagina

NIEUWSBERICHTEN

Kwaliteitsrapporten

We kijken terug op een feestelijk jaar waarin Maeykehiem 50 jaar bestond.

 

In het kwaliteitsrapport 2019 vertellen we hoe we binnen Maeykehiem omgaan met kwaliteit. Wat verstaan we onder kwaliteit? Wat gaat goed en wat kan beter?

 

Het schrijven van het rapport heeft ons inzicht gegeven in ‘hoe we het eigenlijk doen’. We zijn trots op hoe we als organisatie ons werk doen. En we zien ook verbeterpunten. Het is goed om jezelf zo continu een spiegel voor te houden zodat we in de toekomst kunnen blijven verbeteren.

 

Uitbrengen van een kwaliteitsrapport is onderdeel van het Kwaliteitskader voor de gehandicaptensector. Het is een belangrijk document, want kwaliteit van zorg leveren is de essentie van wat wij doen.

 

Hier vindt u de kwaliteitsrapporten van voorgaande jaren.