Terug naar de startpagina

Wet zorg en dwang (Wzd)

  • Deze pagina heeft (nog) geen Friese vertaling.

Wet zorg en dwang

Per 1 januari is de BOPZ vervangen door de Wet zorg en dwang (Wzd). De Wzd regelt de voorwaarden waaronder gedwongen zorg mag worden toegepast, evenals de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening.

Wilt u meer informatie over de Wzd, dan verwijzen wij u naar bijgaande link:

Brochure 'Wet zorg en dwang voor familie' .

Brochure 'Wet zorg en dwang voor de vertegenwoordiger'.

Brochure 'Wet zorg en dwang voor mensen met een verstandelijke beperking'.

Bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg hebben onze bewoners en u als familielid of wettelijk vertegenwoordiger recht op ondersteuning. Dit gebeurt middels een cliëntvertrouwenspersoon. Voor contactgegevens van de cliëntvertrouwenspersoon van Maeykehiem kunt u contact opnemen met het algemene nummer van Maeykehiem of via het contactformulier op deze site.