Terug naar de startpagina

Wet zorg en dwang (Wzd)

  • Deze pagina heeft (nog) geen Friese vertaling.

Wet zorg en dwang

Per 1 januari is de BOPZ vervangen door de Wet zorg en dwang (Wzd). De Wzd regelt de voorwaarden waaronder gedwongen zorg mag worden toegepast, evenals de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening.

Wilt u meer informatie over de Wzd, dan wij u naar bijgaande link:

Brochure 'Wet zorg en dwang voor familie' .

Brochure 'Wet zorg en dwang voor de vertegenwoordiger' .

Brochure 'Wet zorg en dwang voor mensen met een verstandelijke beperking' .

Bij vragen en klachten over onze bewoners en u als wettelijke vertegenwoordiger op ondersteuning. Dit gebeurt via een cliëntvertrouwenspersoon.

De  cliëntvertrouwenspersoon voor Maeykehiem is Petra de Wijn (Quasir). U kunt haar bereiken via  085-4874012 / 06-82532493 of per mail via  petradewijn@quasir.nl

Voor meer informatie klik hier of kijk op www.quasir.nl