Terug naar de startpagina

Jelmer van Loon van het cliëntenplatform: "Ik heb verantwoordelijkheid, dat vind ik heel mooi."

Medezeggenschap

Maeykehiem vindt het logisch dat cliënten zoveel mogelijk bepalen hoe zij willen leven. Cliënten, ouders en familieleden hebben daarom een belangrijke stem in hoe wij zorg en dienstverlening geven. Er zijn drie medezeggenschapsorganen.

Cliëntenplatform
Omdat onze cliënten als geen ander weten wat goed voor ze is praten ze bij Maeykehiem mee over belangrijke zaken. Bijvoorbeeld over snelheidsbeperkende maatregelen in de buurt van de woonlocaties of de mogelijkheid om vaker zelf te koken.

Het cliëntenplatform bestaat uit vijf leden die opkomen voor de belangen van alle cliënten. Alle bewoners van Maeykehiem kunnen onderwerpen aandragen en zo meepraten over hun veiligheid, de huisregels en de manier waarop ze bejegend worden. Als het cliëntenplatform zaken signaleert die voor verbetering vatbaar zijn leggen ze een voorstel neer bij de manager die er over gaat.

Contact
De leden van het platform worden begeleid door Auke van der Veen. Heeft u als ouder of familielid zaken die u graag bij het cliëntenplatform onder de aandacht wilt brengen neem dan contact op met: clientenplatform@maeykehiem.nl

Cliëntenraad/Cliëntenvereniging It Roefke
Als ouder en familielid kunt u natuurlijk ook meepraten via de cliëntenraad of onze cliëntenvereniging It Roefke. 

Cliëntenraad
De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten en is gesprekspartner van de bestuurder. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over alle zaken die met zorg en dienstverlening te maken hebben. De cliëntenraad laat zich daar in leiden door de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Cliëntenvereniging It Roefke
De leden van de cliëntenraad vormen het bestuur van cliëntenvereniging It Roefke. Deze familievereniging bestaat sinds 1993 en is in het leven geroepen om het contact tussen ouders/verwanten en Maeykehiem te bevorderen. It Roefke komt ook op voor de belangen van individuele cliënten.

De cliëntenraad en cliëntenvereniging kennen de weg bij landelijke organisaties voor cliëntenbelangen en bieden bemiddeling en ondersteuning aan ouders en verwanten, bijvoorbeeld bij problemen met een WMO-aanvraag.  

Wilt u meer informatie over:
-De cliëntenraad of de cliëntenvereniging
-Een kwestie onder de aandacht brengen
-Lid worden
-Of in contact komen met landelijke organisaties voor cliëntenzaken.
Neem dan via het formulier hieronder contact op met de heer P. Hoekstra of bel: 0513-677031

contactformulier

Contactformulier voor cliëntenraad