Terug naar de startpagina

De Stichting tot Steun Maeykehiem realiseert grote en vernieuwende projecten voor cliënten.

Stichting Steun Maeykehiem

De Stichting tot Steun realiseert vernieuwende en kwaliteitsverbeterende projecten voor Maeykehiem. De Stichting heeft bijvoorbeeld het oude politiebureau in Sint Nicolaasga gekocht om er een dagbestedingslocatie voor cliënten van te maken.

De Stichting tot Steun bekijkt jaarlijks in overleg met de Directie van Maeykehiem welke projecten zij kan bekostigen. Ook hierbij gaat het om initiatieven die niet met zorggeld gefinancierd kunnen worden, maar van groot belang zijn voor cliënten. 

De Stichting tot Steun aan Maeykehiem werft gelden via testamentaire beschikkingen, giften van particulieren, het bedrijfsleven en serviceclubs.

Klik hier voor meer informatie over De Stichting tot Steun aan Maeykehiem.

ANBI Stichting tot Steun